Basisschool De Torenberg

Brouwerijstraat 5 4543 CX Zaamslag

  • Schoolfoto van Basisschool De Torenberg
  • Schoolfoto van Basisschool De Torenberg
  • Schoolfoto van Basisschool De Torenberg

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij het schoolprofiel van CBS de Torenberg. Hier staat informatie over onze school en de kwaliteit van ons onderwijs. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school.

Op CBS de Torenberg wordt de basis gelegd voor de ontwikkeling van jullie kind(eren), het is een belangrijke periode in hun leven. Wij vinden het belangrijk dat kinderen 'Samen Leren Leven'. Om een volledig beeld te krijgen, geven we jullie graag een rondleiding door de school. Bel ons even voor het maken van een afspraak 0115-431976 of stuur een mail naar kimdupuy@elevantio.nl

Graag tot ziens, namens het team van de Torenberg!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen Leren Leven
  • Respect & Vertrouwen
  • Samenwerken & Plezier
  • Ontwikkelen
  • Doelgericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Torenberg is een echte dorpsschool. We werken nauw samen met kindcentrum Juultje Zaamslag. Samen realiseren wij het aanbod voor kinderen van 0-12 jaar in Zaamslag. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
162
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Onze school doet mee aan het project ‘Handle with Care’ waarin wij samenwerken met de politie.

Het doel van dit project is om een leerling, die huiselijk geweld en/of kindermishandeling heeft meegemaakt en waarbij de politie is ingeschakeld, de volgende dag op school een veilige omgeving te bieden. Uit onderzoek blijkt dat dit veel verschil uitmaakt.

De juf of meester kan hem of haar dan tot steun zijn en op dat moment rekening houden met wat de leerling nodig heeft. Het is goed dat een leerling zich op dat moment gehoord, gezien en begrepen voelt. Door deze aandacht kan een leerling eerder tot rust komen, kan de leerling sneller herstellen van wat hij of zij heeft meegemaakt en kan mogelijke schade worden voorkomen. Om de leerling deze ondersteuning te kunnen bieden, informeert de politie onze school door middel van een ‘Handle with Care-signaal’.

Als de politie voor een situatie van huiselijk geweld wordt ingeschakeld, geeft zij vervolgens alleen de volgende gegevens door aan de zorgcoördinator van de school:

•             de naam van de leerling;

•             de geboortedatum van de leerling;

•             het signaal ‘Handle with Care’.

Bijzonderheden en details over de huiselijke situatie deelt de politie niet aan ons mee. De directeur of intern begeleider die het signaal ontvangt heeft, neemt zo snel mogelijk contact met de juf van de betreffende leerling om de leerling zo de ondersteuning te kunnen bieden die nodig is. De juf kan de leerling laten blijken dat hij of zij er voor de leerling is of ruimte geven om zijn of haar verhaal te doen als daar behoefte aan is. Een toets van die dag kan bijvoorbeeld verzet worden naar een andere dag, of de leerling mag tijdens de les op een rustig plekje zitten om even tot rust te komen. De juf of intern begeleider neemt contact op met ouders om hen te informeren over de genomen stappen op school.

Als school  gaan wij heel zorgvuldig om met het signaal van de politie. Het signaal delen we alleen met de collega’s die hierover geïnformeerd moeten worden. Bovendien slaan we het signaal niet op en registreren we het niet in een systeem. Het doel van ‘Handle with Care’  is puur om de leerling de dag na huiselijk geweld de ondersteuning te bieden die hij of zij nodig heeft. Het signaal is daarom nergens terug te vinden.

Wilt u meer weten over dit project, neemt u dan gerust contact met ons op.

Terug naar boven