Basisschool De Torenberg

Brouwerijstraat 5 4543 CX Zaamslag

  • Schoolfoto van Basisschool De Torenberg
  • Schoolfoto van Basisschool De Torenberg
  • Schoolfoto van Basisschool De Torenberg

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij het schoolprofiel van CBS de Torenberg. Hier staat informatie over onze school en de kwaliteit van ons onderwijs. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school.

Op CBS de Torenberg wordt de basis gelegd voor de ontwikkeling van jullie kind(eren), het is een belangrijke periode in hun leven. Wij vinden het belangrijk dat kinderen 'Samen Leren Leven'. Om een volledig beeld te krijgen, geven we jullie graag een rondleiding door de school. Bel ons even voor het maken van een afspraak 0115-431976 of stuur een mail naar kimdupuy@elevantio.nl

Graag tot ziens, namens het team van de Torenberg!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen Leren Leven
  • Respect & Vertrouwen
  • Samenwerken & Plezier
  • Ontwikkelen
  • Doelgericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Torenberg is een echte dorpsschool. We werken nauw samen met kindcentrum Juultje Zaamslag. Samen realiseren wij het aanbod voor kinderen van 0-12 jaar in Zaamslag. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
172
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven