Basisschool De Torenberg

Brouwerijstraat 5 4543 CX Zaamslag

  • Schoolfoto van Basisschool De Torenberg
  • Schoolfoto van Basisschool De Torenberg
  • Schoolfoto van Basisschool De Torenberg

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij het schoolprofiel van CBS de Torenberg. Hier staat informatie over onze school en de kwaliteit van ons onderwijs. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school.

Op CBS de Torenberg wordt de basis gelegd voor de ontwikkeling van jullie kind(eren), het is een belangrijke periode in hun leven. Wij vinden het belangrijk dat kinderen 'Samen Leren Leven'. Om een volledig beeld te krijgen, geven we jullie graag een rondleiding door de school. Bel ons even voor het maken van een afspraak 0115-431976 of stuur een mail naar kimdupuy@elevantio.nl

Graag tot ziens, namens het team van de Torenberg!

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
169
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven