Alberoschool CBS Het Kompas

Moerplein 2 4401 HZ Yerseke

Schoolfoto van Alberoschool CBS Het Kompas

In het kort

Toelichting van de school

Wij zijn een protestants Christelijke school waarbij de individuele leerling centraal staat. We vinden het belangrijk om vanuit de driehoek kind-ouders-school samen te werken aan de ontwikkeling van de leerlingen.

Op deze site vindt u allerlei gegevens over onze school.
Ook op onze website (www.kompasyerseke.nl) kunt u nog veel meer info vinden.
Wilt u meer informatie over de kwaliteit van ons onderwijs of een kennismakingsgesprek, dan nodigen wij u van harte uit om contact met ons op te nemen. We zien ernaar uit.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Groei
  • Kwaliteit
  • Veiligheid
  • Samenwerking
  • Identiteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school is door een hoge kwaliteit en tevredenheid van ouders stabiel in het aantal aanmeldingen

2016 : 233 leerlingen

2017 : 231 leerlingen

2018 : 224 leerlingen

2019 : 231 leerlingen

2020 : 237 leerlingen

2021:  223 leerlingen

2022: 228 leerlingen + 22 Taalklasleerlingen

2023: 226 leerlingen

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
220
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven