De Duinstee

Betmersweg 2 9494 RB Yde

Schoolfoto van De Duinstee

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de schoolpagina van OBS De Duinstee: een kleine school middenin het groene dorp Yde. We werken als team met en voor de kinderen. We creëren een veilige leeromgeving en bieden onze leerlingen volop kansen om zich te ontwikkelen. 

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek? U kunt een afspraak maken via directie.deduinstee@stichtingbaasis.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Pedagogisch klimaat
  • Onderwijskwaliteit
  • Samenwerken, samen leren
  • op weg naar een IKC

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op 1 oktober 2020 telde de school 48 leerlingen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. In de loop van het schooljaar stromen in groep 1 een aantal 4-jarige leerlingen in. De leerlingen zijn verdeeld over drie groepen: 

Groep 1-2:  (instroom tot ± 18 lln.) 

Groep 3-4-5: 18 lln.

Groep 6-7-8: 12 lln. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
47
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven