KPO Kindcentrum De Stappen

Kloosterstraat 17 4724 EE Wouw

  • Schoolfoto van KPO Kindcentrum De Stappen
  • Schoolfoto van KPO Kindcentrum De Stappen
  • Schoolfoto van KPO Kindcentrum De Stappen
  • Schoolfoto van KPO Kindcentrum De Stappen
  • Schoolfoto van KPO Kindcentrum De Stappen

Het team

Toelichting van de school

Uit de onderstaande grafieken is af te lezen dat de gemiddelde leeftijd van ons onderwijskundig team hoger is dan het landelijk gemiddelde. De teamleden hebben ruime ervaring in het onderwijs en blijven zich continu ontwikkelen. De hoeveelheid mannen en vrouwen is niet gelijk verdeeld; dit is het geval op veel scholen. Om de verdeling in leeftijdsopbouw en geslacht te optimaliseren, blijven we de komende jaren de voorkeur geven aan de instroom van jongere, mannelijke leerkrachten.

Als team zijn we voortdurend in ontwikkeling. We leren een leven lang; net als voor de kinderen waarvoor we ons inzetten! Dat doen we door teamscholing, collegiale consultatie, het bijhouden van vakliteratuur en scholing in persoonlijke interesses en competenties. De directie, intern begeleider en conciërge zijn ondersteunend. Zij zorgen ervoor dat leerkrachten hun aandacht kunnen richten op het uitoefenen van hun vak en het geven van goed onderwijs.

Vakleerkrachten op deze school

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

We streven ernaar om zoveel mogelijk enkelvoudige groepen samen te stellen. Dit lukt niet altijd vanwege het aantal jaargenoten in een bepaalde groep. In zo'n geval maken we een combinatieklas. Bij aanvang van het schooljaar 2013-2014 heeft onze school 14 groepen. De onderbouw bestaat uit groep 1-2, 3 en 4. De bovenbouw bestaat uit groep 5, 6 ,7 en 8.

Groep 1 en 2: Bij ons zitten de kinderen in groep 1 en 2 samen in de klas. De leeftijden 4 t/m 6 jaar worden dus gecombineerd. In groep 1 maken de kinderen voor het eerst kennis met de basisschool. Dit gebeurt voornamelijk spelenderwijs. Vanaf groep 2 wordt spelen geleidelijk leren en leggen we de basis voor het leren leren vanaf groep 3.

Groep 3 en 4: In groep 3 leren de kinderen lezen, schrijven en rekenen. In groep 4 worden deze vaardigheden steeds verder uitgebreid.

Groep 5, 6 ,7 en 8: De vaardigheden op het gebied van lezen, rekenen en schrijven worden verder uitgebreid waarbij de nadruk steeds meer op de zelfstandigheid van de leerlingen komt te liggen. Vanaf groep 5 worden de zaakvakkken aan het lespakket toegevoegd. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Terug naar boven