KPO Kindcentrum De Stappen

Strijp 27 4724 EM Wouw

  • Schoolfoto van KPO Kindcentrum De Stappen
  • Schoolfoto van KPO Kindcentrum De Stappen
  • Schoolfoto van KPO Kindcentrum De Stappen
  • Schoolfoto van KPO Kindcentrum De Stappen
  • Schoolfoto van KPO Kindcentrum De Stappen

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het Schoolvenster van KPO Basisschool De Stappen. De Stappen is een levendige school in het mooie dorp Wouw. We willen ouders, kinderen en alle andere betrokkenen een prettige leer- en werkomgeving bieden. Met plezier naar school komen, is namelijk de beste voorwaarde om kennis en vaardigheden op te doen.    

Dit SchoolVenster geeft inzicht in onze resultaten.We nodigen u graag uit om verder te kijken op onze website of om langs te komen voor een kennismakingsgesprek.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Onderzoek!
  • Onderneem!
  • Vertrouw!
  • Wees betrokken!
  • Groei!

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Net als in de rest van ons land worden er in Roosendaal minder kinderen geboren dan voorheen. Daardoor daalt het aantal leerlingen, ook op De Stappen. De leerlingenkrimp is een tendens die landelijk terug te zien is. Op de teldatum van 1 oktober 2020 heeft De Stappen een leerlingenaantal van 235. Daarmee blijven we redelijk stabiel qua leerlingenaantal.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
234
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Voor- en naschools opvang moet leuk en gezellig zijn. Net als thuis, maar dan met vriendjes en vriendinnetjes van school. Alle leerlingen blijven over en vallen onder de verantwordelijkheid van de eigen leerkracht. Om de voor- en naschoolse opvang in goede banen te leiden, werkt De Stappen samen met Kober kindercentra. Zij bieden voor- en naschoolse opvang op een externe locatie. Opvang op vrije schooldagen en in de vakanties is ook mogelijk.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven