KPO Kindcentrum De Stappen

Kloosterstraat 17 4724 EE Wouw

  • Schoolfoto van KPO Kindcentrum De Stappen
  • Schoolfoto van KPO Kindcentrum De Stappen
  • Schoolfoto van KPO Kindcentrum De Stappen
  • Schoolfoto van KPO Kindcentrum De Stappen
  • Schoolfoto van KPO Kindcentrum De Stappen

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het Schoolvenster van KPO Kindcentrum De Stappen. De Stappen is een levendige school in het mooie dorp Wouw. We willen ouders, kinderen en alle andere betrokkenen een prettige leer- en werkomgeving bieden. Met plezier naar school komen, is namelijk de beste voorwaarde om kennis en vaardigheden op te doen.    

Dit SchoolVenster geeft inzicht in onze resultaten.We nodigen u graag uit om verder te kijken op onze website of om langs te komen voor een kennismakingsgesprek.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Onderzoek!
  • Onderneem!
  • Vertrouw!
  • Wees betrokken!
  • Groei!

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
257
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Voor- en naschoolse opvang moet leuk en gezellig zijn. Net als thuis, maar dan met vriendjes en vriendinnetjes van school. De Stappen werkt samen met de eigen kinderopvangorganisatie KPO Kinderopvang. Wij bieden PTO (5 ochtenden, 40 weken) en baby- en peuteropvang en BSO (52 weken).

Wij hanteren een continue rooster. Dit houdt in dat alle kinderen op de hele dagen (ma-di-do-vr) op school in hun stamgroep, met de eigen leerkracht lunchen om daarna 30 minuten pauze te hebben.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven