Openbare Basisschool De Baayaert

Braak 1 4724 DS Wouw

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Baayaert

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het Schoolvenster van OBS de Baayaert.OBS De Baayaert  is de Openbare Basisschool in Wouw, waar alle kinderen welkom zijn, ongeacht hun afkomst. De Baayaert biedt:Een open cultuur, waarbij er zorg, respect en aandacht voor elkaar is. Een prettig en veilig schoolklimaat, actuele lesmethoden. Er is afwisseling in  verschillende werkvormen: klassikaal, in kleine groepen, individueel  en coöperatief leren.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Zorg en aandacht voor elkaar
  • Actuele methoden
  • goed didactisch handelen
  • Cultuureducatie
  • Kanjermethode en samenwerken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal op de Baayaert is stabiel tot licht groeiend. Gemiddeld zitten er 200 leerlingen op de Baayaert, verdeeld over 8 groepen. 
Weergave

Leerlingen
199
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven