Meester v d Brugschool

Melchior Clantstrjitte 20 8551 NL Woudsend

  • Schoolfoto van Meester v d Brugschool
  • Schoolfoto van Meester v d Brugschool
  • Schoolfoto van Meester v d Brugschool
  • Schoolfoto van Meester v d Brugschool
  • Schoolfoto van Meester v d Brugschool

In het kort

Toelichting van de school

Geachte ouders, verzorgers en lezers,

Leuk dat u ons venster  aanklikt. Deze site biedt u de mogelijkheid om kennis te maken met CBS De Meester van der Brugschool. De Meester van der Brugschool is een Christelijke Basisschool. Dit houdt in dat wij onze kinderen vanuit een christelijke levensbeschouwing onderwijs geven, de identiteit is verweven in de omgang met elkaar.
Deze informatie is misschien een eerste kennismaking met onze school. We hopen dat er door het bekijken van deze site, een beeld van onze school ontstaat.
Wilt u meer informatie, dan mag u altijd contact opnemen. We leiden u graag rond door onze school, zodat u de mensen die hier werken kunt ontmoeten en we kunnen vertellen welke dingen wij belangrijk vinden in de ontwikkeling van uw kind. Ook horen we graag wat u belangrijk vindt en verwacht van ons als school.

Met vriendelijke groet, Het team van de Meester van der Brugschool

De Meester van der Brugschool valt onder de onderwijskoepel ‘Palludara’. Stichting Palludara is een onderwijsinstelling waar, vanuit een christelijke levensvisie, de ontwikkelingsmogelijkheden van elk kind centraal staan. Wij geloven in kinderen!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Met een open blik samen op weg
  • Veilige plek voor ontwikkeling
  • Zorg voor jezelf en elkaar
  • Vertrouwen in jezelf en elkaar
  • Respect voor jezelf en elkaar

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
84
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

We werken met een continurooster. De school begint 's morgens om 8.30 uur en eindigt om 14.15 uur.

Groep 1 en 2 zijn op vrijdag vrij.

Groep 3 en 4 zijn vrijdagmiddag vrij.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven