Basisschool 't Ravelijn

Ravelijn 1 4285 EE Woudrichem

 • Wij besteden veel aandacht aan de ontwikkeling van de executieve functies middels allerlei spellen.
 • Een les rots & water voor de sociale-emotionele ontwikkeling.
 • Naast het werken met de methode pluspunt, werken we ook met allerlei verschillende spelvormen.
 • Als cultuurloperschool wordt er jaarlijks een utije voor iedere groep gepland. Op de foto is groep 8 in kamp Vught.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op 't Ravelijn. 

Waar ik mijn kracht en die van anderen leer ontdekken.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Verbinden
 • Samenwerken
 • Veiligheid
 • Eigenheid
 • Talent

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In de loop van het jaar stromen er vaak leerlingen in de instroomgroep in. Daarnaast zijn er regelmatig ouders die naar Woudrichem verhuizen en daarna hun kind(eren) bij ons op school aanmelden. Er zal altijd een gesprek met ouders en kind(eren) plaatsvinden om te bekijken of wij de kinderen het juiste onderwijs kunnen bieden. Onze aanmeldprocedure ziet er als volgt uit:

 1. Een ouder geeft blijk van interesse in de school.
 2. De directie nodigt de ouders uit voor een kennismaking op de school. Idealiter is het kind hier ook bij aanwezig.
 3. Tijdens het kennismakingsgesprek geeft de directie de nodige informatie over de school en hebben ouders de ruimte om vragen te stellen. Er wordt ook een rondleiding door de school gegeven.
 4. Wanneer de keuze van de ouder op onze school is gevallen, zal er een intakegesprek plaatsvinden. Bij dit gesprek zijn ouders, school en voorschool aanwezig. Dit gesprek vindt uiterlijk plaats bij een leeftijd van 3 jaar en 10 maanden. Tijdens dit gesprek brengen we de onderwijsbehoeften van het kind in kaart. 
 5. De school heeft maximaal 6 weken de tijd om te onderzoeken of de school kan voldoen aan de onderwijsbehoeften van de leerlingen. In de praktijk is deze termijn zelden nodig.
 6. Aan de hand van het onderzoek neemt de school een besluit tot wel of geen aanname. Wanneer er geen sprake is van aanname zal de school zorgen voor een duidelijke onderbouwing.
 7. De kleuterleerkracht plant in samenspraak met de ouder vier wenmomenten voor het kind.
 8. Na ongeveer 8 weken school zal er een startgesprek plaats vinden op school. Dit is een gesprek tussen ouder en school waarbij gekeken wordt naar de start van het kind op school.

Op het moment dat we spreken van een zij-instromer (tussentijdse verhuizer) dan is de procedure op enkele punten aangepast. Het intakegesprek zal dan plaats vinden met de ouders. Tijdens dit gesprek zal toestemming gevraagd worden om contact op te nemen met de huidige school. Op deze manier kunnen we onderwijsbehoeften van de leerling het beste in kaart brengen. Op basis daarvan zullen we uiteindelijke een keuze maken.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
131
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De opbrengsten van de school zijn gemiddeld tot bovengemiddeld.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

OBS 't Ravelijn beschikt over een meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld en een anti-pest protocol.

Terug naar boven