Basisschool 't Ravelijn

Ravelijn 1 4285 EE Woudrichem

  • Rekenonderwijs met Pluspunt Digitaal
  • We doen op dit moment onderzoek naar de methode Estaftte 3
  • Een les rots & water voor de sociale-emotionele ontwikkeling.
  • 1x in de week krijgen alle leerlingen Engels les van een native speaker.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op 't Ravelijn. 

Bij ons op 't Ravelijn mag je worden wie je bent. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Verbinden
  • Samenwerken
  • Veiligheid
  • Eigenheid
  • Talent

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In de loop van het jaar stromen er vaak leerlingen in de instroomgroep in. Daarnaast zijn er regelmatig ouders die naar Woudrichem verhuizen en daarna hun kind(eren) bij ons op school aanmelden. Er zal altijd een gesprek met ouders en kind(eren) plaatsvinden om te bekijken of wij de kinderen het juiste onderwijs kunnen bieden.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
123
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De opbrengsten van de school zijn gemiddeld tot bovengemiddeld.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

OBS 't Ravelijn beschikt over een meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld en een anti-pest protocol.

Terug naar boven