Ref BS De Wartburg

Laan 1940-1945 33 3931 CR Woudenberg

Schoolfoto van Ref BS De Wartburg

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Ieder half jaar worden de cito LVS toetsen afgenomen voor de hoofdvakken. Toetsgegevens worden door managementteam ieder half jaar verwerkt in trendanalyses. Wij vinden resultaten zeker waardevol om als objectief meetinstrument te gebruiken en leerdoelen uit te formuleren, maar wij fixeren ons er niet op. De leerling is veel meer dan een toetsuitslag. Vandaar dat wij hier ook geen toetsresultaten zullen publiceren. Onze hoofdtaak is om kinderen goed onderwijs te geven en ze te laten leren voor het leven. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De leerlingen krijgen in groep 7 een voorlopig advies. In groep 8 krijgen de leerlingen opnieuw een voorlopig advies na de M8 toetsen. Daarna komt de eindtoets waarna eventueel nog afgeweken kan worden van het advies. 
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven