Ref BS De Wartburg

Laan 1940-1945 33 3931 CR Woudenberg

Schoolfoto van Ref BS De Wartburg

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij De Wartburg! Fijn dat u hier een kijkje neemt. Wij zijn een reformatorische basisschool in Woudenberg met ruim 350 leerlingen. Op deze site vindt u allerlei informatie over onze school. We hopen dat u een goede indruk krijgt van onze school en verwijzen u graag door naar onze website

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Identiteit
  • Zorgen voor elkaar
  • Exemplarisch onderwijs
  • Professionele leergemeenschap
  • Ouderbetrokkenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Veel zij-instroom door verhuizingen en/of voor specifieke zorgbehoeften
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
392
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

NVT

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven