Ref BS De Wartburg

Laan 1940-1945 33 3931 CR Woudenberg

  • Schoolfoto van Ref BS De Wartburg
  • Schoolfoto van Ref BS De Wartburg
  • Schoolfoto van Ref BS De Wartburg
  • Schoolfoto van Ref BS De Wartburg
  • Schoolfoto van Ref BS De Wartburg

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij De Wartburg! Fijn dat u hier een kijkje neemt. Wij zijn een reformatorische basisschool in Woudenberg met ruim 400 leerlingen. Op deze site vindt u allerlei informatie over onze school. We hopen dat u een goede indruk krijgt van onze school en verwijzen u graag door naar onze website.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Identiteit
  • Zorgen voor elkaar
  • Professionele leergemeenschap
  • Ouderbetrokkenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze kinderen tot Christus leiden. Dat is het verlangen van alle ouders en collega`s van de Wartburg. Zodat onze leerlingen als christen gaan leven. Vandaar onze missie: ‘Zorgen voor elkaar!’ Daarom vertellen we elke dag uit de Bijbel en proberen we iets van God te laten zien in onze lessen en in onze manier van leven. Met het gebed dat de Heere Zijn werk wil doen in onze kinderen! 

De Wartburg is veel meer dan de plek waar je leert lezen en rekenen. We zijn een gemeenschap waar je bij hoort! Kinderen hebben nodig dat ze gezien en geliefd worden. Door ons als hun juf en meester en ook door hun klasgenoten. We willen onze leerlingen daarom leren om te zorgen voor elkaar. Echt leren ontstaat als de juf een boeiend gesprek weet te creëren over een relevante vraag. Of als de meester een levensecht verhaal vertelt. Zodat kinderen oog krijgen voor hun omgeving en de geschiedenis. We stimuleren dat ze zich verwonderen, nieuwsgierig worden, op onderzoek uitgaan! Leren is volgens ons ook: uitgedaagd worden op je eigen niveau. Daarom overleggen we veel met ouders en de kinderen zelf, om ons onderwijs af te stemmen op wat er nodig is.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
377
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven