Kindcentrum Koningin Juliana

Ekris 25 3931 PT Woudenberg

  • Kinderen worden ingedeeld in niveaugroepen en krijgen zo instructie op maat.
  • Voor onze jongste leerlingen hebben we de beschikking over een ruim speel (gym) lokaal.
  • Bij verschillende vakken wordt de verwerking gedaan op Chromebooks
  • Waar de een meer zelfstandig werkt krijgt de ander instructie op maat van de leerkracht.
  • Binnen ons Kindcentrum is ruimte voor kinderen van 0-13 jaar.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht zich ziek meldt of vanwege een andere reden verlof heeft/afwezig is, zullen we altijd eerst op zoek gaan naar een geschikte invaller. Deze invaller wordt gezocht in de invalpool (IPPON) of onder de wel aanwezige leerkrachten. Mocht er geen invaller beschikbaar zijn dan zullen we de eerste dag van afwezigheid de kinderen proberen over andere groepen te verdelen. Wanneer er meerdere dagen geen invaller beschikbaar is kan het zijn dat we de ouders verzoeken hun kinderen thuis op te vangen. Mochten ouders in deze opvang zelf niet kunnen voorzien, dan worden de kinderen in een andere groep opgevangen.

We proberen te voorkomen dat mensen met ambulante taken (ondersteuning, Intern begeleider, directie) voor de groep gaan. Immers zij komen dan niet toe aan de taken die zij hebben. En dit kan een negatieve invloed hebben op het onderwijs aan de kinderen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Terug naar boven