Kindcentrum Koningin Juliana

Ekris 25 3931 PT Woudenberg

  • Kinderen worden ingedeeld in niveaugroepen en krijgen zo instructie op maat.
  • Voor onze jongste leerlingen hebben we de beschikking over een ruim speel (gym) lokaal.
  • Bij verschillende vakken wordt de verwerking gedaan op Chromebooks
  • Waar de een meer zelfstandig werkt krijgt de ander instructie op maat van de leerkracht.
  • Ook buiten valt genoeg te ontdekken voor kinderen op ons ruime groene speelplein.

In het kort

Toelichting van de school

Bij Kindcentrum Koningin Juliana geloven wij in de kracht van ieder kind. Door het bieden van Opvang en Onderwijs op een uitdagende en eigentijds christelijke manier geven we uw kind een goede start in de wereld van morgen!  De ontwikkeling van een kind begint bij een inspirerende omgeving, zowel binnen als buiten. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Inspireren
  • Motiveren
  • Ontmoeten
  • Ontdekken
  • Ontwikkelen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
259
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven