Jan Ligthartschool

Frans Halslaan 4 3931 LJ Woudenberg

  • Schoolfoto van Jan Ligthartschool
  • Schoolfoto van Jan Ligthartschool
  • Schoolfoto van Jan Ligthartschool
  • Schoolfoto van Jan Ligthartschool
  • Schoolfoto van Jan Ligthartschool

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het SchoolVenster van de Jan Ligthartschool.

Onze school maakt deel uit van een van de 13 openbare en zelfstandige basisscholen behorende tot de Stichting Eemvallei Educatie (STEV), waar lef, ambitie en trots de boventonen voeren. Medewerkers en leerlingen hebben hier een plek om zichzelf te ontwikkelen, vaardigheden te vergroten en talenten te benutten. Bij ons hoef je niet binnen de lijntjes te kleuren en we willen ook niet dat je buiten de boot valt. Wij geloven dat wij met elkaar in een mini-maatschappij leren en samenleven. De culturele diversiteit van onze medewerkers, leerlingen en hun ouders verrijken onze blik op de wereld. Want wij leren de verschillen en overeenkomsten in de ander te zien en te waarderen. Leer wie jij kunt zijn!

In dit SchoolVenster geven we u een inkijk in hoe we werken op de Jan Ligthartschool en wat de opbrengsten zijn van onze manier van werken. U krijgt inzicht in het pedagogisch klimaat, resultaten, doorstroom van leerlingen en vervolgsuccessen. Daarnaast vertellen wij u graag hoe wij de pedagogische leerlijn van "The Leader In Me"( de 7 gewoontes van Stephen Covy) inzetten in ons onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • The Leader in Me (filosofie)
  • Gepersonaliseerd leren
  • Duurzaam wereldburgerschap
  • Educatief partnerschap
  • Motto: Klaar voor morgen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingen aantal per 1 okt. 2023 is 232. 

De Jan Ligthartschool heeft een schoolweging van 29.8.  De schoolweging vertelt ons iets over de populatie van onze leerlingen en wordt aangegeven met een getal tussen 20 en 40. Wij hebben een mooie gemiddelde populatie, dus leerlingen vanuit verschillende milieus en culturen. Er is een goed evenwicht waardoor de zorgzwaarte relatief laag is.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
231
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven