SWS De Wereldweide

Cornelis Kempenaarlaan 2 2481 XB Woubrugge

  • Schoolfoto van SWS De Wereldweide
  • Schoolfoto van SWS De Wereldweide
  • Schoolfoto van SWS De Wereldweide
  • Schoolfoto van SWS De Wereldweide

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij de pagina van BS Woubrugge in Woubrugge.

Ons motto is: "....".  Dat kan als:


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Teamonderwijs op Maat (TOM)
  • Een kind is meer dan een score
  • Betrokkenheid
  • Deskundigheid
  • Samenwerking

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Woubrugge ligt in een krimpgebied en hierdoor lopen de leerlingenaantallen in het dorp terug.

Gemiddeld stromen elk leerjaar tussen de 10 en de 15 kinderen in. In schooljaar 2020-2021 hebben we zes groepen. 

Gezamenlijk met OBS de Esselyckerwoude hebben we 2 kleutergroepen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
181
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven