SWS De Wereldweide

Cornelis Kempenaarlaan 2 2481 XB Woubrugge

  • Schoolfoto van SWS De Wereldweide
  • Schoolfoto van SWS De Wereldweide
  • Schoolfoto van SWS De Wereldweide
  • Schoolfoto van SWS De Wereldweide
  • Schoolfoto van SWS De Wereldweide

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij de pagina van SWS De Wereldweide in Woubrugge.

Ons motto is: "Opgroeien, doen we samen!". 

Wij richten ons op de ontwikkeling van het kind, in de breedste zin van het woord. Dit betekent voor ons dat wij naast het overbrengen van kennis, vaardigheden en houdingen ons vooral ook richten op het ontwikkelen van het kind als persoon. Voor ons onderwijs is het daarbij heel belangrijk dat de leerling zich ontwikkelt te midden van een sociale context.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ontwikkeling en groei
  • Duurzaamheid
  • Gezonde Samenwerkingsschool
  • Veiligheid & verbondenheid
  • Vertrouwen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In augustus 2021 zijn de scholen, de Kinderkring en de Esselyckerwoude gefuseerd. De leerlingenaantallen van de schoojaren 2020-2021 en 2021-2022 zijn correct weergegeven. Omdat de Esselyckerwoude in schooljaar 2019-2020 ook nog een nevenvestiging had, zitten die aantallen erbij in. Dit klopt niet met het werkelijke aantal; 291
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
250
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Verzekering
SPO WIJ de Venen – het bevoegd gezag van onze school - heeft voor elke school een aansprakelijkheidsverzekering en een schoolongevallenverzekering afgesloten. Dit houdt in, dat een ieder (dus leerlingen, leerkrachten, maar ook vrijwilligers), die voor de school bezig is (op school maar ook op bijv. excursie) is verzekerd in geval van een ongeval. 

Deze verzekering is zgn. secundair, d.w.z. dat deze pas in werking treedt als de primaire verzekering (bijv. zorgverzekering) van betrokkene niet uitkeert. 

Terug naar boven