Openbare Basisschool De Pionier

Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer

  • Gebouw aan de Kerkstraat
  • Bruggen bouwen
  • Samen kijken naar kinderen die optreden
  • Knutselcircuit door de hele school, alle groepen door elkaar

In het kort

Toelichting van de school

Beste ouders, verzorgers

Dit is het SchoolVenster van obs De Pionier aan de Kerkstraat in Wormerveer.  

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van locatie De Pionier. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de inspectie en de school. Waar nodig vindt u een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. Dit overzicht wordt de komende maanden verder geactualiseerd. Op onze website vindt u meer praktische informatie over onze school. .

Voor al uw vragen kunt u contact opnemen met de directeur van de school, mevrouw Josien Polter.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Sociale veiligheid
  • Woordenschat
  • Eigenaarschap leerling
  • Hoge kwaliteit lessen
  • Betekenisvolle activiteiten

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal op De Pionier is de laatste jaren stabiel. Op dit moment zijn er ongeveer 200 leerlingen.

Per 1 augustus 2014 is De Pionier administratief samengevoegd met De Mei. Beide locaties blijven als aparte school functioneren. In de leerlingaantallen is de explosieve toename van het aantal leerlingen per augustus 2014 te verklaren door het aantal leerlingen van De Mei wat in dat jaar was meegerekend op De Pionier. Dit verklaart de rare piek in de grafiek.

Het aantal leerlingen dat zich inschrijft op onze twee schoollocaties zal de komende jaren waarschijnlijk stabiliseren. Het is onze uitdaging om al onze leerlingen een fantastische basisschool tijd te bezorgen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
197
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

NB. De informatie over schooltijden en opvang in dit scherm betreft locatie De Pionier

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven