Openbare Basisschool De Mei

Voltastraat 15A 1521 TL Wormerveer

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Mei

In het kort

Toelichting van de school

Welkom in het SchoolVenster van obs De Mei te Wormerveer. De Mei is een kleinschalige buurtschool, met modern onderwijs en goede resultaten.Onze school is genoemd naar het gedicht ‘De Mei’ van de Wormerveerse dichter Herman Gorter. De eerste zin kent iedereen: ‘Een nieuwe lente en een nieuw geluid …’ Die nieuwe lente wil De Mei graag zijn voor uw kind: een groei- en bloeiperiode, waarin een stevige basis wordt gelegd voor een succesvolle toekomst. Het motto van de school is: Ontdek jezelf, groei samen. 

De Mei vormt een administratieve eenheid met de andere openbare school in Wormerveer, De Pionier.
De Mei blijft echter als een zelfstandige school voortbestaan en biedt volwaardig onderwijs aan voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar.

In dit venster informeren wij u over onze onderwijsvisie, de organisatie en de resultaten. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. Net als onze school is ook deze site in ontwikkeling. Als u na het lezen meer informatie over onze school wil, bent u van harte uitgenodigd om een afspraak te maken met de directie van de school, mevrouw Josien Polter of mevrouw Adrienne Frans.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Opvoeden tot wereldburgers
  • Talentontwikkeling/muziekles
  • Engelse les in alle groepen
  • Toekomst gericht onderwijs
  • Samen met ouders en buurt

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In 2014 is obs De Mei administratief samengevoegd met obs De Pionier in Wormerveer. De Mei zal echter ook in de toekomst als volwaardige school in de wijk gevestigd blijven. De grafiek suggereert dat er in 2016 nog maar 18 leerlingen op school zaten. Dat is niet juist, het moet zijn 135 leerlingen. Het is de verwachting dat dit aantal ook de komende jaren stabiel zal zijn, waarmee deze kleine buurtschool voor dit deel van Wormerveer behouden kan blijven.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
93
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Naast de naschoolse opvang biedt De Mei biedt het hele schooljaar ook verschillende Brede schoolactiviteiten aan.
Dit zijn activiteiten die buiten schooltijd worden georganiseerd maar wel gelinkt zijn aan de activiteiten die onder schooltijd plaatsvinden.
Hier kunnen alle kinderen (dus ook als ze geen gebruik maken van de naschoolse opvang) zich voor in schrijven.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven