Openbare Basisschool De Eendragt

Zandweg 15 1531 AJ Wormer

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Eendragt

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In het schooljaar 2020-2021 is door B&T organisatieadvies een tevredenheidenquête onder kinderen, ouders en medewerkers afgenomen op onze school. De resultaten hiervan vindt u op de poster in de bijlage.
Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In het schooljaar 2020-2021 is door B&T organisatieadvies een tevredenheidenquête onder kinderen, ouders en medewerkers afgenomen op onze school. De resultaten hiervan vindt u op de poster in de bijlage. 
Tevredenheid
7,3
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven