Interconfessionele Basisschool WormerWieken

De Balk 2A 2B 1531 PS Wormer

  • Schoolfoto van Interconfessionele Basisschool WormerWieken
  • Werken met thema's en hoeken.
  • Schoolfoto van Interconfessionele Basisschool WormerWieken
  • Breuken leren aan de hand van concreet materiaal .
  • Opera Turandot door groep 7.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Eenmaal per twee jaar wordt onder leerlingen, ouders en teamleden de vragenlijst Beekveld en Terpstra afgenomen. De directie maakt een analyse aan de hand van de resultaten (zie bijlage). Volgende stap is bespreking in het MT en het team. Gezamenlijk wordt een SWOT-analyse opgesteld. De resultaten en de SWOT-analyse wordt aan de MR gepresenteerd.

M.b.t. de afname in 2016 en februari 2019:

We zijn heel blij met het cijfer dat de leerlingen ons gaven: 8,2. Er zijn vanuit de leerlingen geen vragen beantwoord met 50% of meer ''weet ik niet''. Er zijn weinig aandachtspunten te noemen. Bij het onderdeel ''leermiddelen'' geven leerlingen aan dat ze niet veel leren wanneer zij meer op computers mogen werken. Bij het onderdeel ''context'' geven leerlingen aan dat er minder gesproken wordt over nieuws, politiek, milieu, geloof etc. De overige onderdelen worden door de leerlingen als zeer positief beoordeeld.

De afname in februari 2019: 

Wij zijn zeer blij met het cijfer dat de leerlingen ons gaven: 8,6. Bij het onderdeel ''veilig voelen op school'' geven leerlingen aan dat er plaatsen op school zijn, waar de veiligheid minder wordt ervaren. Dit signaal wordt besproken met de leerlingen en meegenomen in de veiligheidsanalyse vanuit de Kanvas (methodiek en leerlingvolgsysteem voor sociaal emotionele ontwikkeling). De overige onderdelen (zoals wat zij leren, de sfeer en de begeleiding op school) worden door de leerlingen als zeer positief beoordeeld.

Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

We zijn blij met de uitslag van de enquête die in februari 2019 is ingevuld. We hadden een respons van 70%. Fijn dat zoveel ouders hun mening met ons hebben willen delen. In de aankomende maanden analyseren wij met het team de onderliggende vragen om te kijken naar mogelijke onderdelen die nog verder opgepakt moeten worden, deze worden verwerkt in de SWOT-analyse en meegenomen in het jaarplan van 2019-2020.   
Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven