Openbare Basisschool De Pipegaal

Weverswei 3A 8711 GP Workum

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Pipegaal

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van De Pipegaal. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ik kan het zelf
  • een plezierige leeromgeving
  • samen leren en werken
  • vertrouwen en plezier hebben

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
111
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op de Pipegaal is geen eigen buitenschoolse opvang aanwezig. De kinderopvang in Workum is in handen van SISA. De buitenschoolse opvang wordt georganiseerd op het adres:
Buitenschoolse Opvang Workum De Vrijbuiters
Weverswei 1
8711 GP Workum
tel. 06-19979115
email: Kinderopvangworkum@sisakinderopvang.nl
website: www.kinderopvangsisa.nl

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven