Basisschool St Ludgerus

Weverswei 4a 8711 GP Workum

  • Schoolfoto van Basisschool St Ludgerus
  • Schoolfoto van Basisschool St Ludgerus

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op de Sint Ludgerusschool doen alle leerlingen van groep 8 mee aan de IEP-eindtoets. De IEP-eindtoets is net als de CITO eindtoets één van de eindtoetsen die verplicht zijn in het basisonderwijs. Met deze eindtoets laten de leerlingen zien op welk niveau ze kunnen uitstromen naar het voortgezet onderwijs. We zien in de uitslag vaak een bevestiging van onze verwachtingen. In de loop van de 'schoolloopbaan' hebben we al een goed beeld van de prestaties van de leerling gekregen. Die gegevens zijn voor ons de basis om een advies voor het voortgezet onderwijs aan de ouders te geven.

De opbrengsten van de eindtoets op onze school zitten al jaren boven het landelijk gemiddelde. 

Plaatsingswijzer

De basisschool adviseert u over welk niveau het beste bij uw kind past. De scholen van Voortgezet Onderwijs plaatsen de leerlingen. Om ervoor te zorgen dat scholen goed kunnen adviseren en plaatsen, hebben scholen van Primair en Voortgezet Onderwijs de ‘Plaatsingswijzer’ ontwikkeld. Sinds het cursusjaar 2013-2014 werken alle scholen in Friesland met de Plaatsingswijzer.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Zie hoofdstuk 3. Ondersteuning voor leerlingen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Voor het geven van een advies voor het voortgezet onderwijs maken wij gebruik van de Friese plaatsingswijzer. De resultaten van groep 6, 7 en 8 worden hierin meegenomen om nauwkeurig het niveau van uitstroom te bepalen.

Naast de gegevens van de plaatsingswijzer kijken we ook naar de hele 'schoolloopbaan' van het kind bij ons op school. Een kind is gelukkig méér dan alleen het cijfer van de toetsgegevens.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven