Basisschool St Ludgerus

Weverswei 4a 8711 GP Workum

  • Schoolfoto van Basisschool St Ludgerus
  • Schoolfoto van Basisschool St Ludgerus
  • Schoolfoto van Basisschool St Ludgerus

In het kort

Toelichting van de school

De Sint Ludgerusschool is de enige katholieke school in Workum. Onze school is sinds 28 oktober 2019 een Integraal Kindcentrum. Dat betekent dat de Kinderopvang een integraal onderdeel vormt binnen de organisatie. Wij werken samen met Eigen&Wijzer.

Sinds oktober 2013 is de school gehuisvest in een prachtig nieuw gebouw aan de Weverswei 4a in Workum, direct naast het zwembad, de sporthal en de sportvelden.

IKC Sint Ludgerus is een gezellig kindcentrum met een open, vriendelijke en gemoedelijke sfeer. Die sfeer vinden we erg belangrijk om te kunnen werken, het zijn gelukkig niet alleen de cijfers die tellen. Als u op het punt staat een schoolkeuze te maken bent u van harte welkom om eens een kijkje te komen nemen en sfeer te proeven in ons kindcentrum!

www.ludgerus-workum.nl

Directeur: Marytsje Flapper 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Van 2 tot 12 jaar samen één
  • Samen vieren
  • Projectonderwijs
  • Kanjerschool

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
119
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven