Christelijke Basisschool It Fûnemint

Walperterwei 14 8731 CD Wommels

  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool It Fûnemint
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool It Fûnemint
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool It Fûnemint
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool It Fûnemint

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Tijdens de coronaperiode hebben we geen leerling- en oudertevredenheidsonderzoeken afgenomen.

Wel hebben we meerdere malen een vragenlijst naar ouders gezonden met vragen met betrekking tot het thuiswerken.

Met de zaken die ouders aangaven hebben we geprobeerd om de leerlingen nog meer op maat te bedienen.

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven