Openbare Basisschool De Opslach

Walperterwei 14 C 8731 CD Wommels

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Opslach
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Opslach

In het kort

Toelichting van de school

Openbare basisschool de Opslach is een ontzettend leuke en fijne school waar uw kind zal opbloeien! 

Ieder kind is welkom bij OBS de Opslach, wij zijn duidelijk en open naar leerlingen, ouders en elkaar, waarbij oog is voor ieder individu.Wij handelen vanuit respect en betrokkenheid, we werken coöperatief en zijn toekomstgericht. De Opslach is een openbare basisschool. Dat betekent dat de school openstaat voor iedereen, met respect voor ieders culturele en/of levensbeschouwelijke achtergrond.

Neem eens een kijkje op onze website.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Oog voor ieder individu
  • Respect voor elkaar
  • Betrokkenheid in leerproces
  • Kennisoverdracht
  • Veiligheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
82
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven