Dorpsschool

Lijsterstraat 6 8471 DN Wolvega

Schoolfoto van Dorpsschool

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op schoolpagina van Dorpsschool Wolvega. Een kleinschalige school in het hart van Wolvega. Wij zijn trots op onze school. Wij vertellen u dan ook graag ons verhaal.

Op deze pagina vindt u daarvoor onder andere de schoolgids. Daarnaast willen wij u inzicht bieden in de resultaten en kenmerken van onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en onszelf. Waar nodig geven wij een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over onze resultaten. 

Nieuwsgierig geworden of heeft u vragen? Kom sfeer proeven en maak kennis met onze mooie school. U bent samen met uw kind van harte welkom.  

Namens het team,

Johannes de Jong
Directeur Dorpsschool Wolvega

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Pedagogisch uitstekend
  • Zelfstandigheid & Vertrouwen
  • Gewoon goed onderwijs
  • Professioneel team
  • Eindopbrengsten voldoende

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Dorpsschool Wolvega is een kleinschalig school. Wij willen in een grote kern als Wolvega groot zijn door de klein te blijven. De kracht van onze kleine school is dat teamleden, leerlingen en ouders elkaar kennen. Wij zijn betrokken bij elkaar. Samen spelen, leren en werken in een fijne en veilige omgeving. Een plek waar iedereen zich gezien voelt. Dat is waar we voor staan.

Onze school wordt al jarenlang gewaardeerd om de fijne sfeer en het uitstekende pedagogisch klimaat. Dat willen we behouden. Wij denken dat dit goed kan door een school te zijn voor ongeveer 100 leerlingen. Onze school groeit richting dat getal. Met de verbeteringen aan gebouw, plein en onderwijs zien we dat onze school weer meer nieuwe leerlingen aantrekt. Ons leerlingaantal zit in alle groepen in de lift. Dat vinden we fijn, maar we bewaken ook dat we de kleutergroepen klein houden en de combinatiegroepen maximale ondersteuning krijgen. Dat lukt ons onder andere door de inzet van extra personeel in alle groepen.  

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
84
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling maakt Stichting Comprix gebruik van de Friese Meldcode. Deze meldcode ligt op de scholen ter inzage. Zie ook www.friesemeldcode.nl 

Terug naar boven