Wolvega Zuid

Oranje Nassaulaan 51 8471 LL Wolvega

Schoolfoto van Wolvega Zuid

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op OBS Zuid Wolvega.

Onze school is in juli 2017 helemaal intern verbouwd  en ziet er fantastisch uit. In juli 2018 is ons hele schoolplein vernieuwd en de gymzaal heeft in juli 2018 een nieuwe vloer gekregen! We zijn klaar voor de toekomst!! 

We zijn een Dalton school I.O. sinds 1 augustus 2017, vanwege Corona is de visitatie in april 2020 niet doorgegaan. Nu zullen we in oktober 2020 gevisiteerd worden en dan zijn we officieel een Daltonschool. De leerkrachten, Dalton coördinatoren en directeur zijn allemaal gecertificeerd. Voor verdere informatie over Dalton willen wij u graag verwijzen naar onze website (www.obszuid.nl). 

Onze school is een erkende Kanjerschool, in april 2019 hebben de teamleden de definitieve licentie behaald. En we zijn een Gezonde school in het schooljaar 2017-2018 (Voeding), het schooljaar 2018-2019 (Sport en bewegen) en het schooljaar 2019-2020 (Welbevinden) hebben we onze vignetten behaald. In 2020-2021 gaan we voor het vignet Seksualiteit en Relaties.

Verder zijn we groeiende qua leerlingenaantal. Op dit moment zitten er 125 leerlingen bij ons op school op teldatum 1 oktober 2019 zaten we op 114.

We hebben sinds 1 februari 2018 Doomijn (peuterspeelzaal, voorschoolse- en naschoolse opvang) bij ons op school. Onze school heeft daarnaast ook een inpandige gymzaal, deze gymzaal valt onder de gemeente. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Verantwoordelijkheid
  • Samenwerking
  • Effectiviteit
  • Zelfstandigheid
  • Reflectie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op 1 oktober 2019 waren er 114 leerlingen bij ons op school, we verwachten op 1 oktober 2020 120 leerlingen te hebben.
Weergave

Leerlingen
114
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Toelichting van de school

Alle uitleg staat in ons veiligheidsbeleid.

Terug naar boven