Wolvega Zuid

Oranje Nassaulaan 51 8471 LL Wolvega

Schoolfoto van Wolvega Zuid

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op OBS Zuid Wolvega.

Onze school is in juli 2017 helemaal intern verbouwd  en ziet er fantastisch uit. In juli 2018 is ons hele schoolplein vernieuwd en de gymzaal heeft in juli 2018 een nieuwe vloer gekregen! We zijn klaar voor de toekomst!! 

We zijn een Dalton school sinds april 2021. De leerkrachten, Dalton coördinatoren en directeur zijn allemaal gecertificeerd. Voor verdere informatie over Dalton willen wij u graag verwijzen naar onze website (www.obszuid.nl). 

Onze school is een erkende Kanjerschool, in april 2019 hebben de teamleden de definitieve licentie behaald. En we zijn een Gezonde school in het schooljaar 2017-2018 (Voeding, herijking behaald in 2020-2021), het schooljaar 2018-2019 (Sport en bewegen, herijking behaald in november 2021) en het schooljaar 2019-2020 (Welbevinden) hebben we onze vignetten behaald. In 2020-2021 gaan we voor het vignet Seksualiteit en Relaties.

Verder zijn we groeiende qua leerlingenaantal. Op dit moment zitten er 124 leerlingen bij ons op school op teldatum 1 oktober 2021 zaten we op 121.

We hebben sinds 1 februari 2018 Doomijn (peuterspeelzaal, voorschoolse- en naschoolse opvang) bij ons op school. Onze school heeft daarnaast ook een inpandige gymzaal, deze gymzaal valt onder de gemeente. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Verantwoordelijkheid
  • Samenwerking
  • Effectiviteit
  • Zelfstandigheid
  • Reflectie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op 1 oktober 2021 waren er 121 leerlingen bij ons op school, we verwachten op 1 oktober 2022 121 leerlingen te hebben.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
121
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Alle uitleg staat in ons veiligheidsbeleid.

Terug naar boven