Protestants Christelijke Basisschool De Wegwijzer

Paulus Potterstraat 13 B 8471 VM Wolvega

Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool De Wegwijzer

In het kort

Toelichting van de school

Geachte ouders, verzorgers en lezers,

Leuk dat u ons venster  aanklikt. Deze site biedt u de mogelijkheid om kennis te maken met CBS De Wegwijzer. De Wegwijzer is een Christelijke Basisschool. Dit houdt in dat wij onze kinderen vanuit een christelijke levensbeschouwing onderwijs geven, de identiteit is verweven in de omgang met elkaar.
Deze informatie is misschien een eerste kennismaking met onze school. We hopen dat er door het bekijken van deze site, een beeld van onze school ontstaat.
Wilt u meer informatie, dan mag u altijd contact opnemen. We leiden u graag rond door onze school, zodat u de mensen die hier werken kunt ontmoeten en we kunnen vertellen welke dingen wij belangrijk vinden in de ontwikkeling van uw kind. Ook horen we graag wat u belangrijk vindt en verwacht van ons als school.

Met vriendelijke groet, het team van CBS De Wegwijzer

CBS De Wegwijzer valt onder de onderwijskoepel ‘Tjongerwerven’. Tjongerwerven is een onderwijsinstelling waar, vanuit een christelijke levensvisie, de ontwikkelingsmogelijkheden van elk kind centraal staan. Wij geloven in talenten van kinderen!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Verbinding
  • Vertrouwen
  • Verantwoordelijkheid
  • Vakmanschap
  • Vieren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school wordt bezocht door ongeveer 85 leerlingen. De kenmerken van onze leerlingen en de consequenties daarvan voor ons onderwijs en onze organisatie, staan beschreven in het document Kenmerken Leerlingen. In dit document staan de kenmerken per groep beschreven en de consequenties voor de groep(en) en de school. In algemene zin hebben wij –op grond van de kenmerken van de leerlingen- de volgende aandachtspunten: extra aandacht voor basisvaardigheden en welbevinden. 
Onze school staat in Wolvega. Wolvega is een dorp met ongeveer 12.000 inwoners. In de school is de peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang gevestigd onder één dak met OBS De Heidepolle. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
80
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven