Christelijke Basisschool De Wegwijzer

Paulus Potterstraat 13 B 8471 VM Wolvega

Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Wegwijzer

In het kort

Toelichting van de school

SchoolVenster CBS De Wegwijzer Wolvega

Onze school staat op de kaart!

Vanaf 11 november 2013 is PO Vensters online. Op http://www.scholenopdekaart.nl zijn dan alle SchoolVensters van alle scholen voor primair onderwijs te vinden. Ook die van CBS De Wegwijzer. De volgende informatie is te zien: aantal leerlingen, algemene gegevens van de school, toezichtarrangement van de Inspectie, score op waarderingskader Inspectie, voedingsgebied en marktaandeel, tevredenheidsonderzoek, protocollen. Ook de eindresultaten staan er bij.

Ga naar: SchoolVenster CBS De Wegwijzer Wolvega

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Talent onderwijs
  • Kanjerschool
  • Veiligheid & plezier
  • Goede sfeer
  • Communicatie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal op CBS De Wegwijzer ligt rond de 100 leerlingen en is stabiel.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
98
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De veiligheid op CBS De Wegwijzer wordt door de inspectie met een goed beoordeeld (2015)
Uit een recent tevredenheidsonderzoek onder ouders, leerlingen en personeel blijkt ook dat veiligheid goed scoort.

Terug naar boven