Christelijke Basisschool De Wegwijzer

Paulus Potterstraat 13 B 8471 VM Wolvega

Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Wegwijzer

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool De Wegwijzer is een school, waar kinderen zich thuis en veilig voelen. Dit is een voorwaarde voor een goede leeromgeving, waarin kinderen zich kunnen ontwikkelen. Het is een school waar ouders en verzorgers welkom zijn, omdat we hen nodig hebben om met ons te werken aan de ontwikkeling van de kinderen. Samen één doel: de kinderen opvoeden en leiden naar "groot" worden, naar volwassen worden. Naast het praten “over” kinderen hechten we grote waarde in het praten ”met” kinderen. We voeren dan ook één op één gesprekken met de kinderen en werken met een leerlingenpanel. CBS De Wegwijzer is één van de 9 basisscholen van Stichting Tjongerwerven en een van de 9 basisscholen in Wolvega.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Talent onderwijs
  • Kanjerschool
  • Veiligheid & plezier
  • Goede sfeer
  • Communicatie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal op CBS De Wegwijzer ligt rond de 100 leerlingen en is stabiel.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
98
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven