Jenaplan basisschool Mgr. Scholtensschool, onderdeel van IKC Scholtens

Wilhelminastraat 18 8471 PK Wolvega

  • Schoolfoto van Jenaplan basisschool Mgr. Scholtensschool, onderdeel van IKC Scholtens
  • Schoolfoto van Jenaplan basisschool Mgr. Scholtensschool, onderdeel van IKC Scholtens
  • Schoolfoto van Jenaplan basisschool Mgr. Scholtensschool, onderdeel van IKC Scholtens
  • Schoolfoto van Jenaplan basisschool Mgr. Scholtensschool, onderdeel van IKC Scholtens

Het team

Toelichting van de school

Op dit moment werken er op de school een directeur, een CPO, 11 stamgroepsleiders, zes pedagogisch medewerkers, twee pedagogisch begeleiders en een administratief medewerkster. Alle stamgroepsleiders hebben de verplichte onderwijsbevoegdheden. Tevens is een aantal medewerkers extra geschoold (o.a. Jenaplan, gym, BHV, zorg, identiteit, rekenen, beelddenken). Voor de onderwijskundige ontwikkeling en de identiteitsontwikkeling van de school wordt gebruik gemaakt van externe ondersteuners.

De school kan hulpvragen m.b.t. de ontwikkeling van een kind veelal zelf aan. We maken gebruik van externe ondersteuning bij een aantal specifieke hulpvragen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of verlof van een stamgroepsleider regelen we in eerste instantie vervanging.

Het kan voorkomen dat er geen vervanging beschikbaar is. Waar mogelijk verdelen we de kinderen over de andere stamgroepen.

In het uiterste geval moeten we de keuze maken om de groep naar huis te sturen. We zullen ouders hiervan tijdig op de hoogte te stellen.

Hierin volgen wij het beleid van Bisschop Möller Stichting.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

IKC Scholtens is een Jenaplan Integraal Kindcentrum. Dit betekent dat twee organisaties, kinderopvang en onderwijs, nauw met elkaar samenwerken vanuit dezelfde visie.

Het onderwijs werkt met stamgroepen, waarin verschillende leeftijdsgroepen bij elkaar zitten. Er zijn twee onderbouwstamgroepen voor de kinderen van 4 t/m 6 jaar, drie middenbouwstamgroepen voor kinderen van 6 t/m 9 jaar en twee bovenbouwstamgroepen, voor kinderen van 9 t/m 12 jaar. Elke stamgroep heeft maximaal twee stamgroepsleiders (leerkrachten). De stamgroepsleiders worden ondersteund door onderwijsassistenten en door de CPO (coördinator passend onderwijs) die de leerlingenzorg coördineert. Het team bestaat verder uit de directeur en de administratief medewerker. Daarnaast zijn er veel vrijwilligers werkzaam op ons IKC voor specifieke taken, als conciërgetaken, bibliothecaris, thematische inrichting van het gebouw en buitenonderhoud, maar we worden ook ondersteund bij uitstapjes en excursies door onze ouders.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Groep 3 heeft het eerste deel van het schooljaar geen expliciet spellingonderwijs, die tijd gebruiken zij om extra te spelen (SEO). Het tweede deel van het schooljaar wordt spelling uitgebouwd.

IKC Scholtens werkt projectmatig. Binnen de projecten zijn kunstzinnige en creatieve vorming en wereldoriëntatie verweven met elkaar. In het overzicht hebben we alles onder wereldoriëntatie laten vallen.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

We bieden onderwijs aan alle kinderen van 4 t/m 13 jaar.De school werkt nauw samen met verschillende specialisten, zoals orthopedagogen, ambulant begeleider, consulent leren en gedrag, dyslexiespecialisten, logopedisten.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

We hebben specifieke aandacht voor het jonge kind. We ondersteunen kinderen van 0-6 jaar in hun ontwikkeling, we bieden de kinderen een persoonlijk aanbod. Er is een doorgaande pedagogische lijn, de kinderopvang en onderbouw werken nauw samen vanuit thema's met geïntegreerde activiteiten passend bij de ontwikkelingsbehoeften van het kind. 

Terug naar boven