Jenaplan basisschool Mgr. Scholtens

Wilhelminastraat 18 8471 PK Wolvega

  • Schoolfoto van Jenaplan basisschool Mgr. Scholtens
  • Schoolfoto van Jenaplan basisschool Mgr. Scholtens
  • Schoolfoto van Jenaplan basisschool Mgr. Scholtens
  • Schoolfoto van Jenaplan basisschool Mgr. Scholtens

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op IKC Scholtens.

De kinderen ontwikkelen zich tot wereldburger, door het 'natuurlijk' ontdekken, spelen en leren binnen en buitenschool.

Jouw wereld staat centraal. Want leren kan altijd en overal, jij bent de wereld! De wereld aan je voeten....

Jenaplan IKC; waar je leert samenleven, de wereld in het klein.

U bent van harte welkom! 

Met vriendelijke groet,

Margreet Langen en Bento Busse

Waarnemende directeuren IKC Scholtens

www.mgrscholtensschool.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Natuurlijk spelen
  • Ontdekkend leren
  • Community
  • Jenaplan
  • Doorgaande lijn 0-13 jaar

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

IKC Scholtens heeft binnen het onderwijsdeel van de organisatie per 1 oktober 143 kinderen, verdeeld over 6 stamgroepen.

Het aantal kinderen binnen het kinderopvangdeel is afhankelijk van de vraag van ouders en wisselt daarom per dag.

Weergave

Leerlingen
144
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Toelichting van de school

In ons IKC besteden we voortdurend aandacht aan het realiseren van een veilig schoolklimaat en aan het voorkomen, herkennen en aanpakken van grensoverschrijdend gedrag. We kijken daarbij steeds kritisch naar ons eigen gedrag en zorgen ervoor dat iedere situatie leidt tot verkleining van de kans op nieuw grensoverschrijdend gedrag.

Terug naar boven