Alberoschool Het Samenspel

Van der Baanstraat 26 4471 BR Wolphaartsdijk

  • Een toets maken in een groepje doe je zo!
  • Lekker buitenspelen met de blokken
  • Woordkaarten in groep 3
  • Samen buitenspelen in de pauze
  • Juf Pita geeft uitleg bij het digibord.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het SchoolVenster van Het Samenspel uit Wolphaartsdijk. In dit Venster kunt u allerlei informatie lezen over onze school. Deze informatie wordt aangeleverd door verschillende instanties zoals bijvoorbeeld het ministerie van onderwijs, de onderwijsinspectie en van de school zelf. Wij vinden het als school een goede zaak dat middels scholen op de kaart een beeld gegeven wordt van onze school.

U kunt hier zeer diverse informatie vinden van de onderwijsopbrengsten tot een profiel van de school. Het is voor ons een meerwaarde dat er niet één cijfer wordt gegeven maar dat iedereen zich een beeld kan vormen van onze school op basis van deze informatie.

Team Het Samenspel

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Verscheidenheid
  • Sprankelend
  • Verbinding
  • Talent
  • Duurzaam

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school start met ongeveer 120 leerlingen. Deze zijn verdeeld over 5 groepen.
Wij werken met de volgende groepen:

Groep 1-2 : juf Simone en juf Esther 

Groep 3: juf Conny en juf Esther

Groep 4-5: juf Esmee

Groep 6-7-8: Deze groep is verdeeld in twee stamgroepen. In deze groep werken juf Pita, juf Evelien, juf Anne en juf Iris en juf Bianca (OA)

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
114
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Kibeo kan voor vakantieopvang zorgen. Hiervoor wordt in aanloop naar een vakantie een inventarisatie gemaakt onder de ouders die opvang afnemen bij Kibeo.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven