Prinses Beatrixschool

Balijeweg 20 A 6874 AJ Wolfheze

Schoolfoto van Prinses Beatrixschool

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van de Prinses Beatrixschool, locatie Wolfheze. Wij hechten aan een open en transparante communicatie met de ouders en andere externe instanties. Het openbaar maken van gegevens was voor ons al vanzelfsprekend, nu met Schoolvensters nemen we de kans extra waar u met onze school te laten kennis maken.

Verscholen tussen de bomen aan de bosrand van Wolfheze staat onze school. Een dorpsschool met alle recht op bestaan, omdat we een dislocatie zijn van de Prinses Beatrixschool te Renkum.

Onze ongeveer 100 leerlingen en hun ouders merken weinig van deze goede samenwerking. Deze vindt plaats op team- en directieniveau. Tevens hebben we een gezamenlijke medezeggenschapsraad.

We vinden het fijn dat onze christelijke school zo overzichtelijk en kleinschalig is. We kennen elkaar en zien elkaar. Respect voor elkaars overtuiging en hoe je in de wereld staat. Vanuit dat veilige gevoel kan je ontwikkelen.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
75
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven