Basisschool Sint Hieronymus

Kerkweg 16 1687 PJ Wognum

  • De Hieronymusschool maakt onderdeel uit van multifunctioneel centrum 'De Bloesem' in Wognum.
  • Samenwerken en onderzoekend leren staat centraal.
  • Veel aandacht voor zelfstandigheid en sociale weerbaarheid.
  • Optimaal voorbereid op de (digitale) toekomst.

In het kort

Toelichting van de school

Hieronymusschool: 'Samen jouw toekomst ontdekken!'

Samen een goede sfeer maken op school, waarin kinderen fijn kunnen spelen en goed kunnen leren.                                                         

Lezen, taal en rekenen vinden we belangrijke bouwstenen voor de toekomst. Evenals kennis maken met de digitale wereld van nu. Programmeren, 3D-tekenen en werken met onze Robo de Robot maken daar onderdeel van uit.

Tijdens wereldoriëntatie zijn de kinderen actief met onderzoekend leren. Ze zoeken het antwoord op een vraag die ze zelf gesteld hebben over het thema waaraan ze werken. Op deze manier leren ze beter én met meer plezier.

Proef de sfeer op onze school

Bent u nieuwsgierig geworden? Kom een keer kijken en beleef hoe onze kinderen hun toekomst ontdekken. U bent altijd van harte welkom op onze school. Maak vrijblijvend een afspraak voor een rondleiding

Namens het team, Carolien den Hartog (directeur)

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Onderzoekend leren
  • Zelfstandigheid
  • Samenwerken
  • Digitale ontwikkeling
  • Sociale weerbaarheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
378
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven