Basisschool de Speelwagen

Conferencelaan 1 1687 RA Wognum

  • Schoolfoto van Basisschool de Speelwagen
  • Schoolfoto van Basisschool de Speelwagen

In het kort

Toelichting van de school

OBS Speelwagen is een openbare school in Wognum (NH). Een school met Allure, waarbij wij streven naar kwaliteit en plezier. Dit realiseren wij door: - grote betrokkenheid - open communicatie - fijne sfeer - Vreedzame School

Elk kind wordt gezien en mag er zijn!

Onze uitgangspunten: zelfstandigheid- verantwoordelijkheid - samenwerking

Wij noemen ons onderwijs 'niveaugericht'. Dit betekent dat we elk kind de individuele aandacht geven die het nodig heeft en de lesstof aanpassen aan het niveau van de leerling. Vanaf groep 1 tot en met 8 werken wij met weektaken voor de zelfstandigheid. Kinderen leren spelenderwijs activiteiten plannen, uitvoeren en te reflecteren.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Niveaugericht onderwijs
  • Eigenaarschap
  • Samenwerken en Zelfstandigheid
  • Grote betrokkenheid
  • Vreedzame School

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal is de afgelopen jaren enorm gegroeid. Dankzij positieve ontwikkelingen op de school op verschillende gebieden. Momenteel is het leerlingaantal stabiel. Resultaat: goede opbrengsten, grote betrokkenheid, prettige sfeer.

Ouders die geïnteresseerd zijn in de school kunnen altijd contact opnemen voor een kennismaking en rondleiding. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
176
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

We werken met een continurooster van 8.30 uur tot 14.30 uur, m.u.v. woensdag: tot 12.15 uur.

Voor de jongste kleuters (4-jarigen) kunnen we, zeker aan het begin van hun schoolloopbaan, het weekrooster, in overleg met ouders, zo aanpassen dat ze het schoolgaan goed kunnen volhouden: ieder kind is anders en heeft andere behoeften. 

De school is ’s morgens open vanaf 8.20 uur. Dan wordt de buitendeur geopend door een medewerker van de Speelwagen. Ouders/verzorgers mogen mee naar binnen komen, voor leerlingen in groep 4 t/m 8 vragen wij ouders het meelopen te beperken. Dit i.v.m. het bevorderen van de zelfstandigheid van de leerlingen.

De leerkrachten en onderwijsassistenten zijn ‘s morgens al in de klas om de kinderen te begroeten. Op de Speelwagen geven alle leerlingen ’s morgens bij het groeten een hand aan de leerkrachten. De lessen starten om 8.30 uur, dan gaat een bel.  Ouders/verzorgers worden verzocht om 8.30 uur de klas en de gang te hebben verlaten. Het is mogelijk voor ouders op maandag, woensdag en vrijdag om in de teamkamer nog een kopje koffie of thee te drinken. 

Wij werken met een continurooster. Daarin wordt vlak voor de twee pauzes eerst onder leiding van de leerkracht gegeten terwijl er een 'lichte vorm van onderwijsaanbod' is (zoals: voorlezen, nieuwsbegrip, schooltelevisie of eenvoudige groepsopdrachten) en daarna houden we meestal pauze buiten, als het weer dat toelaat. Bij slecht weer spelen de kinderen binnen.

Er wordt in vier groepen buiten gespeeld onder toezicht van ons eigen personeel:
Groepen 1-2
Groepen 3-4
Groepen 5-6
Groepen 7-8

Bij het uitgaan van de school wachten ouders/verzorgers buiten tot na schooltijd. Een school is wettelijk verplicht de voor,- tussen- en naschoolse opvang voor kinderen aan te bieden. Wij hebben contact met professionele kinderopvangorganisaties hiervoor. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven