Protestants Christelijk Basisonderwijs De Meent

Korte Meentweg 13 3652 LG Woerdense Verlaat

  • Schoolfoto van Protestants Christelijk Basisonderwijs De Meent
  • Iedere dinsdag geeft een aparte (vak)leerkracht 45 minuten Engelse les aan alle kinderen van groep 1 t/m 8.
  • Lezen vinden wij heel belangrijk. Het legt een basis voor andere vakken en verrijkt de wereld van de kinderen. Wij investeren extra in lezen
  • Wij werken samen met Bibliotheek Rijnstreek en Venen, zodat de kinderen eenvoudig boeken kunnen lenen voor thuis en op school.
  • Schoolfoto van Protestants Christelijk Basisonderwijs De Meent

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In het overzicht kunt u geen gemiddelde score voor de Cito Eindtoets 2014-2015 terugvinden. Men schrijft: "Deze school neemt geen Cito Eindtoets en/of Drempelonderzoek af. Hierdoor is het niet mogelijk om de schoolscore te vergelijken met een andere school/scholen onder het bestuur." De school heeft in dat jaar wel de Cito Eindtoets afgenomen. De gemiddelde score was 544,8. Ruim boven de bovengrens van de inspectie. Omdat er 4 kinderen in groep 8 zaten wordt de score in deze overzichten niet standaard opgenomen. Men noemt hiervoor als reden: "Het aantal deelnemers is kleiner dan vijf en kan mogelijk leiden tot op de persoon herleidbare gegevens." De school heeft de gemiddelde score al eerder in een nieuwsbrief openbaar gemaakt en kiest ervoor deze gegevens ook op deze site te vermelden.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

PCB De Meent heeft in 2018 het predicaat 'goed' gekregen van de Inspectie voor het Onderwijs.

Terug naar boven