Protestants Christelijk Basisonderwijs De Meent

Korte Meentweg 13 3652 LG Woerdense Verlaat

  • Schoolfoto van Protestants Christelijk Basisonderwijs De Meent
  • Iedere dinsdag geeft een aparte (vak)leerkracht 45 minuten Engelse les aan alle kinderen van groep 1 t/m 8.
  • Lezen vinden wij heel belangrijk. Het legt een basis voor andere vakken en verrijkt de wereld van de kinderen. Wij investeren extra in lezen
  • Wij werken samen met Bibliotheek Rijnstreek en Venen, zodat de kinderen eenvoudig boeken kunnen lenen voor thuis en op school.
  • Schoolfoto van Protestants Christelijk Basisonderwijs De Meent

Het team

Toelichting van de school

Het personeel bestaat uit een directeur, 5 leerkrachten (deels parttime), een intern begeleider (tevens orthopedagoog), onderwijs assistent en een administratief medewerkster.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Terug naar boven