Margrietschool

Alpenstraat 3 3446 DR Woerden

Schoolfoto van Margrietschool

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De tevredenheid van leerlingen + de beleving van sociale veiligheid wordt 2 x per jaar gemeten: één keer met een korte vragenlijst onder de leerlingen van de groepen 7 en 8 en één keer met een wat langere vragenlijst onder de leerlingen van de groepen 6 t/m 8. Daarnaast heeft de Margrietschool een leerlingenraad waarmee zij 2 per jaar overlegt. Deze bestaat uit leerlingen van de groepen 4 t/m 8.
Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven