Margrietschool

Alpenstraat 3 3446 DR Woerden

Schoolfoto van Margrietschool

In het kort

Toelichting van de school

De Margrietschool is een dynamische, open christelijke school waar kinderen met veel plezier naar toe gaan. Wij sluiten met ons onderwijs aan op de verschillende onderwijsbehoeften van kinderen. Zo hebben wij een speciaal aanbod voor kinderen die graag verder uitgedaagd willen worden ('de U!td@ging') en is er een speciale klas voor hoogbegaafde leerlingen (Day a Week). Voor de jonge kinderen organiseren wij 'a different morning' (ADM). Voor kinderen extra ondersteuning nodig hebben, hebben wij een rijk aanbod van Margriet-trainingen.

Wij realiseren een breed onderwijs-aanbod met een hoge kwaliteit: de cognitieve vakken, maar ook techniek, muziek, cultuur en sport. Het Margriet-theater is hiervan een mooi voorbeeld! Voor muziek en bewegingsonderwijs hebben wij vakleerkrachten.

Het Margrietteam bestaat uit enthousiaste, ervaren en professionele leerkrachten (m/v).

Is uw interesse in de Margrietschool gewekt? Laat ons dat dan weten via de website. Tijdens een persoonlijk kennismakingsgesprek kunt u al uw vragen stellen.  Ook geven wij u een rondleiding, zodat u zelf de fijne sfeer op de Margrietschool kunt ervaren. U en uw kind(eren) zijn van harte welkom!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Missie: samen groeien bloeien
  • Effectieve didactiek (EDI)
  • Sociale veiligheid (PBS)
  • Gezonde school (keurmerk)
  • Breed aanbod op alle niveaus

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op 1 oktober van ieder jaar worden de leerlingenaantallen gepeild. 

Nieuwe leerlingen stromen gedurende het gehele schooljaar op het moment dat zij 4 jaar worden, in. Voorafgaand hieraan kan uw kind een aantal dagen komen wennen op school.

In principe starten wij 2 keer per jaar een nieuwe groep 1. In de eerste week van die groep organiseren wij een ouderavond voor alle ouders die een kind in deze groep hebben/krijgen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
397
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De Margrietschool werkt met PBS. Alle afspraken zijn vastgelegd in het zgn. PBS borgboek.

Terug naar boven