Willem van Oranje

Goudenregenstraat 2 A 3442 HG Woerden

  • Schoolfoto van Willem van Oranje
  • Schoolfoto van Willem van Oranje
  • Schoolfoto van Willem van Oranje
  • Schoolfoto van Willem van Oranje

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hĂșn verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Christelijke identiteit
  • Veiligheid
  • Vorming van het kind
  • Een school in ontwikkeling
  • Trots!

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Voor wie?

Basisschool Willem van Oranje is een school voor ieder kind. De meeste kinderen die bij ons op school zitten, wonen in de directe omgeving van de school. Soms komen kinderen uit andere wijken in Woerden en omstreken. Vanzelfsprekend zijn ook deze kinderen welkom bij ons!

Wij werken vanuit de overtuiging dat er ruimte is voor ieder kind. Wij willen een plek zijn waar ieder kind kan groeien met onderwijs dat past. Wij sluiten in ons onderwijs aan bij de onderwijsbehoeften van uw kind.

Wij hanteren geen wachtlijst.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
282
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven