KBs De Regenboog

Kallameer 2 3446 JG Woerden

Schoolfoto van KBs De Regenboog

In het kort

Toelichting van de school

KBs De Regenboog is een katholieke basisschool in de wijk Waterrijk en Snel en Polanen te Woerden.

Wij zijn een school, die ondanks de grootte kleinschalig voelt.

Onze missie is " Samen op weg naar GOUD!"

Wij nodigen u van harte uit om bij ons op school een kijkje te komen nemen of een bezoek te brengen aan onze website klik hier

De gegevens zijn afkomstig van het ministerie en de Inspectie van het Onderwijs. Waar nodig geven wij een toelichting.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Bevlogenheid
  • Kwaliteit
  • Verantwoordelijkheid
  • Vertrouwen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school heeft 20 groepen, waaronder vier kleutergroepen. Doordat de wijk is uitgebouwd, zien wij een daling van ons leerlingaantal. De groepsgrootte varieert. Wij hanteren een maximum van 30 leerlingen in een groep. Er is geen wachtlijst, aanmelding van leerlingen gebeurt vaak wanneer kinderen 1 of 2 jaar zijn.

Onze leerlingen komen voor een groot deel uit de directe omgeving van school; de wijk Waterrijk en Snel en Polanen. We hebben echter ook diverse leerlingen uit andere wijken, zoals Defensie eiland, Staatslieden kwartier, Molenvliet en Linschoten. Wij staan open voor een ieder die onze school wil bezoeken.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
505
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Kalisto is vanaf januari 2011 aangesloten bij de Verwijsindex Risico’s Jeugdigen. (VIR). Het doel van de Verwijsindex is het samenbrengen van signalen waardoor een effectievere hulpverlening opgestart kan worden. Voor meer informatie over dit systeem kunt u in het Centrum voor Jeugd en Gezin in uw gemeente een folder ophalen of downloaden van de website van dit centrum: www.cjgwoerden.nl

Terug naar boven