KBs De Wegwijzer

Essenlaan 1 3442 JE Woerden

  • Met het aanleren van verschillende vaardigheden en kennis, geven wij kinderen een goede basis mee.
  • Wij leren de kinderen samenwerken,
-spelen en -leven. Ook hebben wij veel
aandacht voor weerbaarheid en
zelfredzaamheid.
  • Door het inzetten van verschillende
werkvormen, zoals bewegend en
spelend leren, onthouden de
kinderen de lesstof beter.
  • Samen spelen en vieren vinden wij belangrijk. Hierbij zorgen we voor groepsoverstijgende activiteiten.
  • Wij kijken naar wat een kind nodig heeft binnen de onderwijssetting van de klas.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Leerlingen geven de school gemiddeld een 7,8.

Uit de leerling tevredenheidspeiling van 2022/2023 komt volgende naar voren: De leerlingen geven de leerkrachten gemiddeld een 8 voor de lessen op school. Hier zijn we erg blij mee. De afgelopen jaren hebben we training gehad in het geven van een goede instructie. Daarnaast hebben we geleerd om overzichtelijk bordwerk te maken die de kinderen overnemen zodat zij de stof beter onthouden en leren om te leren.

Leerlingen geven gemiddeld een 6,3 op de vraag of ze een leuke klas hebben en een 6,6 of ze het leuk vinden om met kinderen uit hun klas om te gaan. Afgelopen jaar hebben we onderzoek gedaan naar een nieuwe sociaal-emotioneel leren methode. We gaan stoppen met de methode KIVA en gaan vanaf de meivakantie starten met de sociaal-emotioneel leren methode Kwink.

Tevredenheid
7,5
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Ouders geven de school gemiddeld een 7,2 en zij geven met een gemiddelde van 7,2 aan dat hun kind zich veilig voelt op school. Op de vraag of uw kind met plezier naar school gaat, wordt gemiddeld een 7,5 gegeven. In 2023-2024 worden er laagdrempelige koffiemomenten met ouders georganiseerd om met ouders in gesprek te gaan. Kinderen kunnen optimaal leren, wanneer zij zich veilig voelen en met plezier naar school gaan

Tevredenheid
7,2
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven