KBs De Wegwijzer

Essenlaan 1 3442 JE Woerden

  • Wij hechten waarde aan een goed leerklimaat met effectieve leertijd.
  • Spelen is de meest natuurlijke vorm van leren.
  • Iedereen is ergens goed in.
  • Wij vinden het belangrijk om samen te werken en samen te spelen.

In het kort

Toelichting van de school

De Wegwijzer
Samen leren leven

De Wegwijzer is een kleinschalige basisschool gevestigd in de Bomenwijk, een ruim opgezette groene wijk in Woerden. We staan open voor iedereen die onze katholieke achtergrond respecteert. Bij ons op school mag elk kind zijn wie hij/zij is en zorgen we voor goed en toekomstgericht onderwijs.

Ons team doet er alles aan om kinderen een positief zelfbeeld te geven en de zelfstandigheid te vergroten. Onze leerlingen zijn daardoor in staat om verantwoordelijkheid te nemen. Wij geloven in de kracht van ouderbetrokkenheid: samen zorgen voor een plezierige schooltijd met goede leerresultaten. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen leren leven
  • Een goede basis
  • Lerend spelen
  • Jij hebt talent

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Wij vinden het belangrijk om kinderen hun mening te horen, daarom hebben wij op de Wegwijzer een leerlingenraad. Aan het begin van het jaar worden er door de klas twee leerlingen gekozen die in de leerlingenraad zitten. Regelmatig vergaderen zij onder leiding van een leerkracht. Er wordt gesproken over het milieu, over het speelplein en over andere zaken die actueel zijn. Voordat deze vergadering plaatsvindt, gaan zij langs de klassen om de meningen van de andere kinderen op te halen. Regelmatig gaan de leerlingen ook met de directie in gesprek. De notulen worden op Social Schools geplaatst. Zo hebben de kinderen belangrijke tips aangedragen die ervoor zorgen dat de school een stukje duurzamer is. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
155
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven