KBs De Molenwiek

Stromenlaan 145 -147 3448 CD Woerden

  • Schoolfoto van KBs De Molenwiek
  • Schoolfoto van KBs De Molenwiek
  • Schoolfoto van KBs De Molenwiek
  • Schoolfoto van KBs De Molenwiek
  • Schoolfoto van KBs De Molenwiek

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij basisschool de Molenwiek
Op basisschool de Molenwiek werken we in units waar leerlingen uit verschillende leerjaren bij elkaar in een basisgroep zitten. Wij bieden toekomstgericht onderwijs en werken aan een brede ontwikkeling en vorming van onze leerlingen. We vinden het belangrijk om iedereen op eigen niveau uit te dagen. Ons professionele team werkt en leert met elkaar. Wij geloven in de kracht van school en ouders samen. 
Kijkt u voor meer info op: www.molenwiekwoerden.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Onderwijs Anders
  • Ontdek wie je bent
  • Vergroot je vaardigheden
  • Ontwikkel wat je kan

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op de Molenwiek is het 'Onderwijs Anders'. Dit betekent voor ons dat wij werken met kenmerken van het unitonderwijs. Wij werken met zes  basisgroepen, waaronder twee basisgroepen 1/2/3, twee basisgroepen 4/5/6 en twee basisgroepen 7/8.
Onze school telde op 1 oktober 2020 161 leerlingen. Aan de school zijn 17 medewerkers verbonden.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
161
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven