KBs De Molenwiek

Stromenlaan 145 -147 3448 CD Woerden

  • De waarden die ten grondslag liggen bij ons onderwijs.
  • De Molenwiek BARST van de ambitie en veelzijdigheid!

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij basisschool de Molenwiek
Onze school is te vinden in Molenvliet-Oost in Woerden.
Klikt u gerust verder op meer informatie over onze school.
U kunt ook kijken op www.molenwiekwoerden.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Onderwijs Anders
  • Ontdek wie je bent
  • Vergroot je vaardigheden
  • Ontwikkel wat je kan

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op de Molenwiek is het 'Onderwijs Anders'. Dit betekent voor ons dat wij werken met kenmerken van het unitonderwijs. Wij werken met zeven basisgroepen, waaronder twee basisgroepen 1/2/3, drie basisgroepen 4/5/6 en twee basisgroepen 7/8.
Onze school telde op 1 oktober 2019 154 leerlingen. Aan de school zijn veertien medewerkers verbonden.

Weergave

Leerlingen
154
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven