Willem Alexanderschool

Anton Mauvestraat 1 3443 CV Woerden

  • Schoolfoto van Willem Alexanderschool
  • Schoolfoto van Willem Alexanderschool
  • Schoolfoto van Willem Alexanderschool

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Binnen de SPCO Groene Hart beschikken we over een flexibele schil met invalleraren. Daarnaast zijn we aangesloten bij de vervangingspoule van het regionale onderwijsplatform Partners In Onderwijs (PIO). Bij afwezigheid van regulier personeel kunnen dus vervangende leraren worden ingezet. We proberen de vervanging zoveel mogelijk met één invalleraar op te lossen. Helaas is dit niet altijd mogelijk. Het kan ook voorkomen dat er helemaal geen invalleraar meer beschikbaar is. In zo’n geval zoeken we intern naar een oplossing. Het kan zijn dat er groepen gecombineerd worden of dat de kinderen over andere groepen worden verdeeld. Als er echt geen verantwoorde oplossingen zijn om kinderen op school op te vangen, kan de schoolleiding besluiten groepen kinderen naar huis te sturen. In dit geval zal altijd worden nagegaan of de kinderen thuis opgevangen kunnen worden.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De Willem Alexanderschool wil zo veel als mogelijk thuisnabij onderwijs realiseren voor kinderen die wonen in het Schilderskwartier te Woerden. De school heeft naast het basisaanbod een extra ondersteuningsaanbod voor leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte. Deze ondersteuning kan licht en kortdurend van aard zijn of zwaar en langdurig. De ondersteuning wordt door de school gerealiseerd, al dan niet met behulp van middelen, menskracht of expertise van buiten de school. Voor alle leerlingen waarvoor een ondersteuning wordt aangevraagd bij Passenderwijs wordt een ontwikkelingsperspectief opgesteld. Voor meer informatie over de arrangementen verwijzen wij naar het schoolondersteuningsprofiel. Het is raadzaam ook contact te zoeken met de school. Eigenlijk is het alleen in een persoonlijk gesprek goed mogelijk om de behoefte en mogelijkheden in kaart te brengen.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De intensieve samenwerking met Auris voortzetten.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Terug naar boven