Willem Alexanderschool

Anton Mauvestraat 1 3443 CV Woerden

  • Schoolfoto van Willem Alexanderschool
  • Schoolfoto van Willem Alexanderschool
  • Schoolfoto van Willem Alexanderschool

In het kort

Toelichting van de school


"Oog voor uw kanjer"

Dat is het motto van de Willem Alexanderschool, de Protestants Christelijke basisschool in het Schilderskwartier van Woerden. Samen met andere partners maken wij deel uit van de Brede School Schilderskwartier. De school staat bekend om de geboden structuur. De leerresulaten van de kinderen voldoen aan de verwachtingen. De school doet het met name goed op het gebied van leerlingenzorg. Met dit venster bieden wij u inzicht in onze resultaten en ontwikkelingen. De gegevens zijn afkomstig van de de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), de inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers. Zo biedt dit schoolvenster u betrouwbare en genuanceerde informatie en weet u wat u straks kunt verwachten als uw kind een leerling wordt van onze school. Ook voor "huidige" ouders geeft de site een goed beeld. Kortom, naast onze schoolwebsite is dit een mooie site met interessante informatie.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Oog voor uw kanjer
  • Samen verbinden
  • Samen ontwikkelen
  • Vertrouwen in elkaar

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Willem Alexanderschool is de school van de SPCO Groene Hart in het Woerdense ‘Schilderskwartier’. De school richt zich primair op het geven van basisonderwijs aan kinderen die woonachtig zijn binnen deze wijk. Onze slogan “Oog voor uw kanjer”  Op dit moment telt de school ongeveer 300 leerlingen, die onderverdeeld zijn in 13 groepen. Er werken zo’n 30 personeelsleden op de school.

Scholen moeten zorgen voor kwalitatief goed onderwijs. Het schoolbestuur en de overheid houden een stevige vinger aan de pols. De inspectie controleert jaarlijks de kwaliteit van iedere school. In maart 2018 heeft de inspectie een uitgebreid onderzoek gedaan op onze school en het onderwijs beoordeeld als ‘goed’.

"Christelijke basisschool Willem Alexander krijgt het eindoordeel 'goede school'. De Willem Alexanderschool heeft de focus continu liggen op het betrekken van leerlingen en ouders bij het vormgeven van het onderwijs, gericht op het leren en de brede ontwikkeling van leerlingen."

Inspectie van het onderwijs 2018

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
307
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven