R. de Jagerschool

Van Slingelandt-lanen 145 3445 ER Woerden

  • Schoolfoto van R. de Jagerschool
  • Schoolfoto van R. de Jagerschool
  • Schoolfoto van R. de Jagerschool
  • Schoolfoto van R. de Jagerschool

Resultaten eindtoets Toelichting

Toelichting van de school

De Jagerschool scoort altijd ruim boven het landelijk gemiddelde als het gaat om de Cito-eindtoets. Hierbij zijn er altijd verschillen in leerjaren waarbij het ene leerjaar hoger scoort dan het andere leerjaar.

Vanwege de situatie rondom het coronavirus is er in 2020 geen Centrale Eindtoets afgenomen. De laatste gegevens zijn daarom van schooljaar 2018-2019.  

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen? Toelichting

Toelichting van de school

Op school wordt elk jaar een toetskalender vastgesteld waarin wordt aangegeven wanneer er in de groepen methode onafhankelijke toetsen zijn. We gebruiken de toetsen van Cito Leerlingvolgsysteem. In groep 1 en 2 observeren we de ontwikkeling van de kinderen met behulp van het programma Leerlijnen van Parnassys. 

De leerkrachten analyseren de uitkomsten van deze toetsen en stellen aan de hand daarvan onderwijsplannen op. In deze onderwijsplannen staat waar we in de komende tijd aan gaan werken, zowel op school- als op groepsniveau. Tussentijds worden de plannen geëvalueerd en waar nodig aangepast. We volgen hierbij de werkwijze van Passend Opbrengstgericht Onderwijs (Focus PO). 

In groep 8 doen de kinderen mee aan de verplichte Eindtoets. We gebruiken de Centrale Eindtoets. Met de eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool geleerd hebben. De leerkracht geeft de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de toets beter dan het advies van de leerkracht, dan moet kan het advies worden heroverwogen. Bij een lagere score hoeft dit niet. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

Toelichting van de school

De kinderen van groep 8 stromen uit naar verschillende scholen van het Voortgezet Onderwijs zoals: Kalsbeek College Woerden, Minkema College Woerden, Driestar College Gouda, De Passie Utrecht, Chr. Gymnasium Utrecht, Stedelijk Gymnasium Utrecht, Coornhert Gymnasium Gouda, Amadeus Lyceum Vleuten en Wellant College Montfoort. Er is goed contact met de verschillende scholen van Voortgezet Onderwijs.
Weergave

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Terug naar boven