R. de Jagerschool

Van Slingelandt-lanen 145 3445 ER Woerden

  • Schoolfoto van R. de Jagerschool
  • Schoolfoto van R. de Jagerschool
  • Schoolfoto van R. de Jagerschool
  • Schoolfoto van R. de Jagerschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De score van de Eindtoets 2021-2022 is lager dan we gewend zijn. Deze groep 8 heeft drie keer een periode van thuisonderswijs meegemaakt. In deze groep zitten ook kinderen die nog maar een paar jaar in Nederland wonen en aan wie wij slechts een paar jaar onderwijs op onze school hebben kunnen geven. Al deze zaken hebben invloed op de score van de Eindtoets. We zijn trots dat we kinderen, die nog maar kort in Nederland wonen, een goede basis hebben kunnen geven. We verwachten dat de resultaten van de Eindtoets weer zullen stijgen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op school wordt elk jaar een toetskalender vastgesteld waarin wordt aangegeven wanneer er in de groepen methode onafhankelijke toetsen zijn. We gebruiken de toetsen van Cito Leerlingvolgsysteem. In groep 1 en 2 observeren we de ontwikkeling van de kinderen met behulp van het programma Leerlijnen van Parnassys.

De leerkrachten analyseren de uitkomsten van deze toetsen en stellen aan de hand daarvan onderwijsplannen op. In deze onderwijsplannen staat waar we in de komende tijd aan gaan werken, zowel op school- als op groepsniveau. Tussentijds worden de plannen geëvalueerd en waar nodig aangepast. We volgen hierbij de werkwijze van Passend Opbrengstgericht Onderwijs (Focus PO).

In groep 8 doen de kinderen mee aan de verplichte Eindtoets. 


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De kinderen van groep 8 stromen uit naar verschillende scholen van het Voortgezet Onderwijs zoals: Kalsbeek College Woerden, Minkema College Woerden, Driestar College Gouda, De Passie Utrecht, Chr. Gymnasium Utrecht, Stedelijk Gymnasium Utrecht, Coornhert Gymnasium Gouda, Amadeus Lyceum Vleuten en Wellant College Montfoort. Er is goed contact met de verschillende scholen van Voortgezet Onderwijs.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven