R. de Jagerschool

Van Slingelandt-lanen 145 3445 ER Woerden

  • Schoolfoto van R. de Jagerschool
  • Schoolfoto van R. de Jagerschool
  • Schoolfoto van R. de Jagerschool
  • Schoolfoto van R. de Jagerschool

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school Toelichting

Hoe wordt vervanging geregeld?

In deze tijd van leraartekorten proberen wij zoveel mogelijk continuïteit te geven.  SPCO Groene Hart (waar de R. de Jagerschool onderdeel van is) heeft een 'flexibele schil' waarin leraren zitten die bij ziekte kunnen invallen. Daarnaast kunnen we ook gebruik maken van de PIO invalpool. Bij ziekte zal eerst een leerkracht uit de flexibele schil of de vervangingspool worden gezocht. Lukt dit niet dan kunnen soms collega's of een stagiair (onder verantwoordelijkheid van een leerkracht) de klas overnemen. Een andere mogelijkheid is om de kinderen te verdelen. In een uiterst geval worden de kinderen naar huis gestuurd. Ouders worden dan, minimaal een dag, van tevoren via de schoolapp geïnformeerd. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau) toelichting

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De R. de Jagerschool is een kleinschalige school. In de onderbouw hebben we een groep 1/2. De groepen 3 t/m 8 zijn enkele (kleine) groepen. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel

De R. de Jagerschool wil zoveel mogelijk thuisnabij onderwijs realiseren voor kinderen die wonen in de wijken Staatsliedenkwartier, Snel en Polanen/ Waterrijk en de buitengebieden.

De R. de Jagerschool heeft naast het basisaanbod een extra ondersteuningsaanbod voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. Dit extra ondersteuningsaanbod wordt georganiseerd in de vorm van arrangementen. Deze arrangementen kunnen licht en kortdurend van aard zijn of zwaar en langdurig. De arrangementen worden door school gerealiseerd, al dan niet met middelen, menskracht of expertise van buiten de school. Voor alle leerlingen waarvoor een ondersteuning wordt aangevraagd bij Passenderwijs wordt een ontwikkelingsperspectief opgesteld. 

Meer informatie kunt u lezen in het schoolondersteuningsprofiel. Het is goed om ook contact te zoeken met school. In een persoonlijk gesprek kunnen we de behoeften en de mogelijkheden verkennen. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven