R. de Jagerschool

Van Slingelandt-lanen 145 3445 ER Woerden

  • Schoolfoto van R. de Jagerschool
  • Schoolfoto van R. de Jagerschool
  • Schoolfoto van R. de Jagerschool
  • Schoolfoto van R. de Jagerschool

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de R. de Jagerschool

De R. de Jagerschool is een ambitieuze wijkschool. Bescheidenheid zit in onze aard, maar met gepaste trots delen wij we het predicaat “GOED” kregen van de inspectie bij het kwaliteitsonderzoek van januari 2018.

Onderwijskwaliteit

Kwalitatief goed onderwijs begint bij kundige, betrokken leerkrachten. Ons team is gemotiveerd, ervaren, goed geschoold en kent elke leerling. We hebben aandacht voor het kind en zorgen dat elk kind zich optimaal ontwikkelt. 

Aandacht en rust

Het team kijkt echt naar de mogelijkheden en leerbehoeften van ieder kind en sluit daarop aan. Wij willen kwaliteit en zorg bieden aan alle kinderen. Kinderen die extra ondersteuning nodig hebben  begeleiden we in de groep en zo nodig buiten de klas. Leerlingen die meer aankunnen, bieden we verrijking en verdieping.Onze kinderen leren in een rustige omgeving. We geven structuur en duidelijkheid en dit wordt door kinderen als prettig en veilig ervaren. We gebruiken de Kanjermethode om kinderen te leren om goed met zichzelf en de ander om te gaan.

Uitdaging

Omdat we goed zicht hebben op de ontwikkeling van kinderen geven we hen ook uitdaging als ze dat nodig hebben. Dit voorkomt dat kinderen zich gaan vervelen of gaan onderpresteren. In de groepen 1 t/m 4 bieden we uitdaging in bijvoorbeeld de verrijkingskring. Voor kinderen van de groepen 5 t/m 8 bieden we verrijking in de lessen door het werken op een 1e of 2e leerlijn. Daarnaast hebben we op onze school plusklassen. 

Chromebooks 

Wij investeren in de toepassingen van ICT in het onderwijs en onze leerlingen werken veel op Chromebooks. Zij zijn daar erg enthousiast over en wij ook. De moderne middelen stellen het team nog beter in staat het onderwijsaanbod af te stemmen op individuele behoeften. Zo bieden we kinderen nog beter onderwijs op maat aan.  

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Waarden gedreven school
  • Duidelijkheid en structuur
  • Uitdagend modern onderwijs
  • Kanjerschool
  • Inspectieoordeel: Goed

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
144
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven