Jenaplanschool De Kring

Jan Steenstraat 102 3443 GZ Woerden

Schoolfoto van Jenaplanschool De Kring

In het kort

Toelichting van de school

Welkom in het venster van de jenaplanschool De Kring te Woerden. Onze onderwijsvisie gaat uit van de verschillen tussen kinderen. Verschillen in leeftijd, in aanleg en capaciteiten, in interesses en leerstijlen. Kinderen leren van zichzelf, van ons en van elkaar. Wij werken op school vanuit de tussen, -en einddoelen en binnen driejarige stamgroepen. Dit houdt in dat de stamgroepleiders op de hoogte moeten zijn van de leerlijnen van de vak, -en vormingsgebieden en kinderen moeten kunnen begeleiden in hun persoonlijke groei. Wij werken veel volgens de meervoudige intelligentie, wat zoveel betekent als het leren rekening houden met de leervoorkeuren en interesses van de verschillende kinderen. Naast de cognitieve vakken heeft creativiteit bij ons veel aandacht middels weekopeningen en -sluitingen, werken in het atelier en vanuit onderzoeksvragen binnen projecten.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
126
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven